Ang pagdating ng islam Live irish free webcam xxx

6854933580_2c8b688306_z

Marjo Malubay Marjo Malubay is one of our younger Pinoy Weekly reporters.A former staffer of The Catalyst, Polytechnic University of the Philippines' campus paper, Marjo currently studies journalism at the same university.Ang mga Kastila ay hindi tumigil aa pananakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao Ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakans, Samal, at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan nagtanggol sila noon at patuloy pa ring ipagtatanggol ang Islam hanggang ngayon.Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).Hinati ng kolonyal na gobyernong Amerikano noon ang mga mamamayan sa Mindanao sa pagitan ng “sibilisado” at “di sibilisado.” Ang mga Muslim na may mahabang kasaysayan ng paglaban sa mga mananakop ay kabilang sa mga mamamayang binabansagang “di sibilisado.” Umaalingasaw ang kasaysayan ng imperyalistang Amerikano pagdating sa karahasan sa mga Moro.Nariyan ang Bud Daju masaker sa Jolo, Sulu noong 1906 at Bud Bagsak masaker noong 1913 na walang-awang pumatay sa libulibong kabataan, kababaihan, at maging ang mga matatandang naka-tungkod ay hindi rin nila pinaligtas.

Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Solaiman at ang kaniyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.Dahil sa mahihinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos, kris at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong probinsya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog at tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna at iba pa!Pinaigting nila ang pagpapalaganap ng maraming mapanghating kaisipan laban sa mga Moro tulad ng pagiging “herejes,” o mga hindi nabinyagan na walang Diyos, “kaaway,” at mga di-sibilisado kahit pa sila ay magkakalahi na may iisang kasaysayan at minimithing kalayaan.Parehong taktika rin ang ginamit ng mga Amerikano sa Mindanao noong ika-19 siglo na sukdulang umabot pa ang mga tropang Amerikano sa pagmasaker ng libu-libong mamamayang Moro mapasok lamang ang mga komunidad at makakuha ng pakinabang sa likas na yaman ng bansa.Ang mga Muslim sa bayan ng Rizal ay patuloy na nakikipaglaban sa mga Kastila at ang lugar na iyon ay kinilala sa ngayon na Binangonan Rizal.

You must have an account to comment. Please register or login here!